sam

Samorząd Szkolny


Opiekun: p. Alicja Makulska

Przewodnicząca: Julia Głaszczka

Samorząd szkolny co roku rozpoczyna swą działalność od wyborów przewodniczącego, jego zastepcy oraz skarbnika spośród uczniów szkoły. Następnie wraz z opiekunami opracowuje plan działalności na dany rok szkolny.
Co roku samorząd organizuje kilka dużych imprez między innymi: Andrzejkowe wróżby, Zabawa Karnawałowa, Pierwszy Dzień Wiosny, Walentynki. Zawsze największym powodzeniem wśód uczniów cieszy się Pierwszy Dzień Wiosny. Tego dnia dzieci przychodz± do szkoły w niecodziennych strojach, czyli w przebraniach. Zazwyczaj wybrane osoby prowadz± lekcje. Po kilku zajęciach wszyscy uczniowie zbierają się na sali gimnastycznej, gdzie odbywa się konkurs na najbardziej oryginalne przebranie. Poza tym uczniowie biorą udział w różnych konkurencjach, a najlepsi otrzymują nagrody.
Oprócz tego typu imprez samorząd bierze udział w różnych akcjach charytatywnych. Ponadto organizuje raz w miesiącu dyskotekę dla uczniów. Systematycznie przygotowuje gazetki tematyczne. Uczniowie prowadzą również Kronikę Samorządu Szkolnego, gdzie uwieczniają swą działalność.