Patron

Imię Michała Elwiro Andriollego zostało nadane szkole 14 października 2000r po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji całej społeczności związanej ze szkołą. Tareny nadświdrzańskie, które zauroczyły Andriollego leżą w granicach obwodu naszej szkoły. Postawa artysty, poety, wizjonera i gorącego patrioty stała się od tej pory wzorem wychowawczym dla kształconych w szkole uczniów.