Kalendarz roku szkolnego 2010/2011

- Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2010

- Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2010

- Ferie zimowe - 14 - 27 lutego 2011

- Wiosenna przerwa świąteczna - 21 -26 kwietnia 2011

UWAGA:

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010-2011:

12.11.2010

07.01.2011

05.04.2011

02.05.2011

W tych dniach będš organizowane zajęcia opiekuńcze.

Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca