Karta rowerowa

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego!


- ablaszcz - Karta rowerowa i motorowerowa

- komunikacyjne.pl

- szkola.wi.ps.pl

- gimnazjum.pl

- republika.pl karta rowerowa - Jak zdobyć kartę rowerową?


Wiele dzieci posiada rowery i chętnie z nich korzysta. Aby dziecko mogło bezpiecznie poruszać się po drodze musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, co poświadczane jest wydaniem karty rowerowej.
Dzieci starszych klas szkół podstawowych (po osiągnięciu wieku 10 lat) mogą ubiegać się o pierwsze "prawo jazdy".
Posiadacz karty rowerowej staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

Prawo wydania karty rowerowej posiada dyrektor szkoły.

Sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową dokonuje się w szkole. Zajmuje się tym nauczyciel wychowania komunikacyjnego, któremu może towarzyszyć policjant ruchu drogowego. Sprawdzana jest wiedza teoretyczna dotycząca przepisów ruchu drogowego (test) oraz umiejętności praktyczne (umiejętność jazdy na rowerze). Po zdanym egzaminie kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły. Uczniowie odpowiednią wiedzę zdobywają na zajęciach wychowania komunikacyjnego (przedmiot-technika).